Premix pro všechny kategorie zvířat

Premix pro všechny kategorie zvířat Prípravek Mastersob Gold je kombinovaný vazac mykotoxinu na bázi mananoligosacharidu, glukanu, montmorillonitu a silymarinu, který váže nízko- i vysokomolekulární, polární, bipolární i isolektrické mykotoxiny. Inaktivuje též bakteriální endo- a exotoxiny a má imunostimulacní efekt. Silymarin podporuje regeneraci jater a stimuluje sekreci žluci, a tím synergizuje úcinnost všech složek v prípravku. Svou kombinací prírodních rostlinných extraktu, bunecných sten kvasinek a minerálu podporuje zdraví a produktivitu zvírat: – minerální složky adsorbují (myko)toxiny, – bunecné steny kvasinek adsorbují (myko)toxiny s vysokou molekulovou hmotností a aktivují obranný systém organismu, – fytogenní složky podporují metabolismus jater

Přípravek Mastersob Gold je kombinovaný vazač mykotoxinů na bázi mannanoligosacharidů, ß-glukanů, montmorillonitu a silymarinu,který váže nízko- i vysokomolekulární, polární, bipolární i isolektrické mykotoxiny. Inaktivuje též bakteriální endo- a exotoxiny a má imunostimulační efekt. Silymarin podporuje regeneraci jater a stimuluje sekreci žluči, a tím synergizuje účinnost všech složek v přípravku. Svou kombinací přírodních rostlinných extraktu, buněčných sten kvasinek a minerálu podporuje zdraví a produktivitu zvířat:

– minerální složky adsorbují (myko)toxiny,

– buněčné steny kvasinek adsorbují (myko)toxiny s vysokou molekulovou hmotností a aktivují obranný systém organismu,

– fytogenní složky podporují metabolismus jater.

Složení (doplňkové látky): 1 kg obsahuje

Zchutňující komponenty: Směs zchutňujících komponentů 10,000 mg

Pojiva, protispékavé látky a koagulanty: Kaolinitické jíly, prosté azbestu (E 559) 710,000 mg

Balení: 25 kg

Dávkování

KategoriePreventivněZnámá kontaminace/symptomy
Brojler0,5 – 1,0 kg/ t krmiva1,0 – 2,0 kg/t krmiva*
Nosnice a plemenná drůbež0,5 – 1,0 kg/ t krmiva1,0 – 2,0 kg/t krmiva*
Prasata0,5 – 1,0 kg/ t krmiva1,0 – 2,0 kg/t krmiva*
Prasnice0,5 – 1,0 kg/ t krmiva1,0 – 2,0 kg/t krmiva*
Domácí zvířata: psi a kočky0,5 – 1,0 kg/ t krmiva1,0 – 2,0 kg/t krmiva*
Přežvýkavci0,5 – 1,0 kg/ t krmiva1,0 – 2,0 kg/t krmiva*
Akvakultury0,5 – 1,0 kg/ t krmiva1,0 – 2,0 kg/t krmiva*
Koně a ovce0,5 – 1,0 kg/ t krmiva1,0 – 2,0 kg/t krmiva*
  *V závislosti na kontaminaci