Bakteriofág - výzkum a vývoj bakteriofágového VLP

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: 01_17_106 APLIKACE IV. Výzva – bez účinné spolupráce

Název projektu: Bakteriofág – výzkum a vývoj bakteriofágového veterinárního léčivého přípravku na salmonelová onemocnění prasat

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012070

Cíl projektu: Cílem projektu je vyvinout nový léčivý přípravek na salmonelová onemocnění prasat (pracovní název X-FAG) na bázi existujících bakteriofágových kmenů. Výstupem projektu bude funkční vzorek biologického charakteru (veterinárního léčiva) a certifikovaná metodika.

EU

Představení projektu: Obsahem projektu je vývoj přípravku s obsahem bakteriofágu(ů) proti onemocnění bakteriemi Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium. Bakterie Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium jsou původci infekčních onemocnění v chovech drůbeže, skotu i prasat, kde působí chovatelům značné ztráty. V průběhu řešení projektu bude snahou žadatele vybrat bakteriofágy působící proti Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium s co možná nejširším spektrem účinku, aby byla zajištěna požadovaná účinnost přípravku. V současnosti nejsou komerčně dostupné přípravky obdobného charakteru a indikace.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.