Přípravek s aktivní látkou Benazeprili hydrochloridum ve formě tablet určený k léčbě městnavého srdečního selhání u psů

Benakor F 5 mg potahované tablety patří do skupiny léčiv zvaných inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE)

Účinná látka: Benazeprili hydrochloridum 5 mg

Indikace: léčba městnavého srdečního selhání u psů

Balení: 2×14 tbl, 7×14 tbl

Příbalová informace ke stažení