ESPACOX 50 mg/ml perorální suspenze pro prasata

Přípravek s účinnou látkou Toltrazurilum ve formě perorální suspenze určený pro prevenci klinických příznaků kokcidiózy u novorozených selat na farmách s dřívějším výskytem kokcidiózy způsobené druhem Isospora suis.