Velmi účinný alkalický detergent určený k rychlému očištění znečištěných ploch stájí, účinně odstraňuje tukové složky a významně rozrušuje biofilm, který chrání viry, bakterie, bakteriální spory, kvasinky a plísně.

Speciálně navržen k odstranění tuhých nahromaděných zaschlých výkalů a organických nečistot, zvláště tuku a mastnoty. Biosolve E je ideální pro použití v líhních a prostředí farem a na zpracovací zařízení jako jsou řetězy a nože. Je šetrný k přírodě – biologicky rozložitelný. Vytváří bohatou a hustou pěnu.
Jeho použitím připravíte podmínky pro optimální působení dezinfekce a snížíte čas asanace prostředí až o 40 %.
Další výhodou je jeho účinnost i ve tvrdé vodě a plná biologická odbouratelnost. Přípravek neovlivňuje činnost bioplynových stanic.

Složení: vysoce alkalická směs neiontových a amfoterních surfaktantů ve vodném roztoku s biologicky rozložitelným odlučovačem pro vyšší výkon v tvrdé vodě.

Délka působení: 20-60 minut, důkladné opláchnutí vodou před použitím dezinfekčního prostředku.

Balení: 20 l

Způsob použití: Nízkotlakým postřikovačem aplikujte na všechny povrchy v množství 500 ml/m2, pěnovým rozprašovačem aplikujte přípravek Biosolve E na všechny povrchy v množství 300 ml/m2.

Jak / Ano-Ne / Koncentrace

PonorPostřikFogPěnaPlynNa zvířataPři nízké teplotěNapájení
anoanoneanoneneanone
1 %0,5-1 % 1-2 %    

Bezpečnostní list ke stažení

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku