Alkalický přípravek, který je vysoce účinný při odstraňování všech organických nečistot. Vytváří bohatou a hustou pěnu. Vhodný na porézní povrchy.
Látky tvořící mycí složku snižují povrchové napětí a tím pronikají i do štěrbin za současného účinku dezinfekční složky louhu, který následně účinně likviduje viry, baktérie, bakteriální spory, kvasinky a plísně.

Složení: hydroxid sodný, surfaktanty, tenzidy.

Délka působení: 20-60 minut, důkladné opláchnutí vodou před použitím dezinfekčního prostředku.

Balení: 25 l

Způsob použití: Jak / Ano-Ne / Koncentrace

PonorPostřikFogPěnaPlynNa zvířataPři nízké teplotěNapájení
anoanoneanoneneanone
1-2   %1-2   % 1-2 %    

Bezpečnostní list ke stažení

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku