Širokospektrální alkalický dezinfekční přípravek biologicky odbouratelný s nízkou toxicitou, po aplikaci nezanechává rezidua. Díky obsahu kvarterních amoniových solí se zdvojeným řetězcem je 2x účinnější než jiné podobné prostředky a je též účinnější při nižších teplotách. Spolehlivě likviduje zárodky salmonel.

Složení: terciální alkylamin, kvarterní amonné soli.

Balení: 20 l

Způsob použití: Jak / Ano-Ne / Koncentrace

Ponor (obuv, auta)PostřikPěnaPlynNa zvířata (omývání)Pitná voda se zvířatyRozvody vody bez zvířatPři nízké teplotě
ANOANOANONENENEANONE
0,5-1%0,5-1%0,5-1%   0,5-1% 
Studený fog bez zvířatStudený fog se zvířatyTeplý fog bez zvířatTeplý fog se zvířaty
ANONEANONE
10% ® 10 ml /1m3 0,5-1 ml Ambicide / 1m3 10% ® 10 ml /1m3 0,5-1 ml Ambicide / 1m3 

® – pracovní roztok

V tabulce uvedené koncentrace v % při fogování jsou doporučením výrobce. Může být připraven i méně koncentrovaný roztok, kterého se aplikuje více a déle. Podstatné je dodržení množství přípravku v g na 1m3. Spotřeba přípravku v g je vždy stejná. Čím méně koncentrovaný roztok k fogování se připraví, tím je dezinfekce účinnější, neboť se takto vytvoří více mlhových kapiček s dezinfekcí.

Bezpečnostní list ke stažení

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku