Fungicidní, virocidní a baktericidní ošetření prázdných prostor vzdušnou cestou. Vhodné pro zařízení pro chov, přípravu, přetváření, skladování  a dopravu potravin a krmiv. Účínná dezinfekce proti bakteriím včetně salmonel, plísním, virům, např. PRRS, influenza viry, virus onemocnění New-castle, virus infekční burzitidy a dalším.

Složení: biocidní účinná látka – orto-fenylfenol (OPP)

Balení: 20g (25m3), 120g (150m3), 400g (500m3), 1000g (1250m3)

Výhody: jednoduchá aplikace, kouř pronikne do všech prostor, omezení expozice osob dezinfekční látce

Způsob použití: Plechovku umístěte na nehořlavý povrch a odstraňte všechny hořlavé materiály minimálně 1,5m od dýmovnice • Použijte dostatečný počet plechovek podle velikosti dezinfikovaného prostoru • Otevřete víko a zapalte knot zapalovačem • Nasaďte ochranný prvek (děrované víčko) na krabici • Vždy začínejte nádobou umístěnou nejdále od východu • Poté, co se ujistíte o správném postupu ošetřování, uzavřete prostory a udržujte všechny východy uzavřené • U všech vstupů nainstalujte varování o probíhajícím ošetřování. Kontaktní doba: minimálně 4 hodiny, optimálně 15 hodin. Po použití: Prostory dobře vyvětrejte a to minimálně 1 hodinu • Do prostoru lze bezpečně vstoupit až po dokončení procesu a dobrém vyvětrání • Prostor lze pro produkci znovu použít ihned po odstranění reziduí • Dodržte alespoň 24-hodinový odstup mezi dvěma čištěními.

Bezpečnostní list ke stažení

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku