Vysoce účinný dezinfekční přípravek pro kontrolu kokcidiózy. Je účinný proti parazitům a baktériím.

Složení: deriváty fenolu, glutaraldehyd, kvartérní amoniové soli.

Balení: 5 l

Aplikace:

Standardní konečná dezinfekce 1% roztokem, pro běžnou prevenci kokcidiózy 2 – 3% roztok, při vysoké zátěži prostředí vajíčky parazitů a při nízkých teplotách 4% roztok v dávce 300 ml / 1 m2. V případě kokcidiózy aplikujeme pracovní roztok na lože prasnic a selat na porodně a na stěny do výše 1 m.

Způsob použití: Jak / Ano-Ne / Koncentrace

Ponor (obuv)PostřikPěnaPlynNa zvířata (omývání)D pitné vody se zvířatyD rozvodů vody bez zvířatPři nízké teplotě
ANOANOANONENENENEANO
0,5-1%0,5-4%0,5-1%     
Studený fog bez zvířatStudený fog se zvířatyTeplý fog bez zvířatTeplý fog se zvířaty
NENENENE

Bezpečnostní list ke stažení

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku