Přípravek s účinnou látkou Clenbuteroli hydrochloridum ve formě sirupu indikovaný pro léčbu respiračních onemocnění u koní

Indikace:

Přípravek s účinnou látkou Clenbuteroli hydrochloridum ve formě sirupu indikovaný pro léčbu respiračních onemocnění u koní, u kterých se předpokládá, že k nim přispívá obstrukce dýchacích cest v důsledku bronchospasmu a nebo hromadění hlenu a kdy je žádoucí zajistit zlepšení mukociliární clearence. Používá se samostatně nebo jako adjuvantní léčba

Účinná látka: Clenbuteroli hydrochloridum 25 µg/ml

Balení: 1×355 ml

Příbalový leták ke stažení