Drůbež

Informace

Společnost SEVARON PORADENSTVÍ s.r.o. se zabývá terénním poradenstvím a veterinární činností v chovech drůbeže. Dlouhodobě spolupracuje s většinou významných chovů v ČR. Tuto činnost provádí a koordinuje MVDr.Ladislav Lojda, veterinární specialista pro choroby drůbeže. Vzhledem k aktivnímu členství v profesních asociacích ČAAM – Česká asociace aviární medicíny; WVPA – World Veterinary Poultry Association máme aktuální přehled o zdravotní a chovatelské problematice v chovech drůbeže i v globálním měřítku a uplatňujeme tyto poznatky v naší praxi.

 

Nabízíme komplexní diagnosticko-léčebně-preventivní služby:

 

  • zajištění klinické, pato-anatomické a laboratorní diagnostiky na všech úrovních procesu produkce drůbeže a interpretace laboratorních výsledků
  • součástí moderního zázemí společnosti je špičkově vybavená diagnostická laboratoř akreditovaná na základě požadavků EU
  • vypracování preventivních a léčebných opatření vzhledem k aktuální situaci v chovu
  • kontrola účinnosti realizovaných preventivních a léčebných opatření
  • zhodnocení ekonomické rentability provedených opatření
  • provedení zoohygienických měření, vyhodnocení mikroklimatu stáje a ostatních chyb technologie včetně vypracování návrhu řešení
  • navržení optimálního DDD programu a doporučení týkající se ochrany chovu před zavlečením nákaz včetně zaškolení a zácviku pracovníků
  • optimalizace managementu a struktury farmy

 

Kontaktní osoba:
MVDr. Ladislav Lojda
tel.: +420 777 714 151

Diagnostika