Přípravek s aktivní látkou Enrofloxacinum ve formě koncentrátu pro perorální roztok určený k léčbě infekcí způsobených kmeny citlivými na enrofloxacin.

Indikace:

Králící v zájmovém chovu: léčba infekcí zažívacího a dýchacího traktu způsobených kmeny citlivými na enrofloxacin, jako: Escherichia coli, Pasteurella multocida, Staphylococcus aureus

Hlodavci, plazi a okrasné ptactvo: léčba infekcí zažívacího a dýchacího traktu, kde klinické zkušenosti, pokud možno podpořené výsledky citlivosti testu původce, indikují enrofloxacin jako lék volby

Účinná látka: Enrofloxacinum 25 mg

Balení: 1×10 ml

Příbalový leták ke stažení