Polyvalentní insekticid k preventivnímu a ozdravnému ošetření prázdných prostor v případě závažného zamoření nebo rizika zamoření. Proti komárům, mouchám domácím, vosám, sršním, potravinovým roztočům, blechám, štěnicím, švábům, potemníkům, kožojedům, pavoukovcům (včetně prachových a červených roztočů), pavoukům, svinkám.

Domácí prostory: sklepy, půdy, garáže, přístavky, komíny, dřevěné kůlny.

Chovná přístřeší: farmy pro prasata, kuřata, snášející slepice.

Biocidní insekticidní přípravek (typ produktu 18) pro profesionální použití.

Složení: deltamethrin (ISO) 24 g/kg (2,4% celk. hmotnosti)

Způsob použití:

OŠETŘENÍCÍLOVÍ ŠKŮDCIDÁVKYDOBA KONTAKTUZAČÁTEK BIOCIDNÍHO EFEKTUKONEC BIOCIDNÍHO PŮSOBENÍ (NA MOUCHÁCH)FREKVENCE OŠETŘENÍ
OZDRAVNÉMouchy domácí Svinky0,2 g/m24 hodiny15 až 30 minutVzduch: do vyvětrání/ ventilace               Povrchy: nejméně 7 dní nebo do opláchnutíMaximálně 2 ošetření nejméně dvoutýdenní interval
Komáři Blechy Štěnice Pavoukovci pavouci1 hodina
Vosy/sršni0,15 g/m2
 Švábi Potemníci Kožojedi Červení roztoči Potravinoví roztoči0,5 g/m2
Kožojedi1 g/m24 hodiny
PREVENTIVNÍČervení roztoči3×1 g/m215 hodinKaždoroční ošetření 3 aplikace v 24hodinovém intervalu

Balení: 20 g (40 m2), 50 g (100 m2), 100 g (200 m2), 250 g (500 m2), 500 g (650 m2), 1000 g (1250 m2)

Bezpečnostní list ke stažení

Příbalový leták ke stažení

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku