Injekční přípravek s konjugátem analogu hormonu uvolňujícího gonadotropin (GnRF) a proteinem (syntetický peptidový analog GnRF spojený s Diphtheria Toxoidem) jako aktivní látkou určený pro kance od 8 týdnů věku pro použití jako alternativa k fyzické kastraci pro snížení kančího zápachu.

Indikace:

Indukce tvorby protilátek proti GnRF na dočasné imunologické potlačení funkce varlat. Pro použití jako alternativa k fyzické kastraci pro snížení kančího zápachu způsobeného klíčovou sloučeninou kančího zápachu adrenostenonem u nekastrovaných kanců po nástupu puberty. Další klíčový přispěvatel ke kančímu zápachu, skatol, může být také snížen, a to nepřímým účinkem. Agresivní a pářící (skákání) chování je také sníženo.

Nástup imunity (vyvolání anti-GnRF protilátek) se očekává v průběhu 1 týdne po druhé vakcinaci. Snížení hladin adrenostenonu a skatolu bylo prokázáno od 4 do 6 týdnů po druhé vakcinaci. To odráží čas potřebný pro vyloučení sloučenin způsobujících kančí zápach v čase vakcinace již přítomných jako i rozdílnost v odpovědi mezi jednotlivými zvířaty. Snížení agresivního a pářícího (skákání) chování lze očekávat do 1-2 týdnů po druhé vakcinaci.

Účinná látka: Konjugát analogu hormonu uvolňujícího gonadotropin (GnRF) a proteinu min. 300 μg (syntetický peptidový analog GnRF spojený s diphtheria toxoidem)

Balení: 1×250 ml

Příbalový leták ke stažení