Management chovu

Problematika špárků

Kulhavost u prasat v komerčních stádechse stalo vážným ekonomickým problémem a problémem týkajícím se welfare zvířat. Výživa, management, ustájení a trauma představují některé z predispozičních faktorů, které mohou vést ke kulhavosti a časnému vyřazení prasnic ze stáda. Kulhavost způsobená nerovnoměrným rozložením váhy na přerostlé špárky a pašpárky lze napravit efektivním zkracováním špárků. Tato brožura popisuje postup úpravy deformovanýchšpárků za účelem opětovného správného rozložení hmotnosti.

 

 

Software pro řízení farmy

Společnost SEVARON nabízí, ve spolupráci se společností AgroSoft zavedení počítačového systému WinPig pro korelaci chovatelských ukazovatelů, korelaci zdravotního stavu prasat a ekonomiky jejich chovu.