Spray pro označování hospodářských zvířat

MS Spray-Marker je ideální ke značení všech zvířat, jako jsou prasata, ovce, skot atd. a zůstává dlouhodobě dobře vidtelný

Přípravek je dostupný ve škále barev – červená, zelená nebo modrá

Instrukce pro použití:

  • Aplikujte ze vzdálenosti 30 – 40 cm
  • Udržujte spray ve svislé poloze
  • Přetlaková nádoba

Zvláštní upozornění: neaplikujte v blízkosti ohně nebo žhavých materiálů. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50º C. Nepropichujte nádobu, nevhazujte do ohně (ani po použití).

Složení: barva s nosičem, rozpuštěná v alkoholu. Obsahuje pohonný plyn hydrokarbon, který je neškodný k životnímu prostředí i zdraví lidí.

Nepoškozuje ozonovou vrstvu.

Bezpečnostní list ke stažení