Představujeme nový přípravek DOXYPREX, premix pro medikaci krmiva

Doxyprex 100 mg/g premix pro medikaci krmiva, určený k léčbě respiračních onemocnění selat po odstavu