Plemenářský a zootechnický servis

 • výběr genofondu prasniček pro tvorbu vlastního RCH, případně rozmnožovací skupiny
 • propojení s dánskou plemennou knihou, výpočet plemenných hodnot
 • výběr a nákup kanců, ID, pro jednotlivé úrovně chovu pro zajištění genetického pokroku
 • tvorba připařovacích plánů
 • poradenství při výstavbě, vybavení a provozu vlastní inseminační stanice kanců, zaučení personálu
 • zhodnocení odchovu a zařazování prasniček do základního stáda
 • koordinace činnosti s dánskou stranou
 • optimalizace produkčních a reprodukčních ukazatelů chovu
 • zootechnické poradenství
 • zavedení elektronického systému, pro korelaci zdravotního stavu, evidence a ekonomiky v chovu prasat
 • posouzení zoohygienických podmínek chovu
 • výběr genofondu prasniček pro tvorbu vlastního RCH, případně rozmnožovací skupiny

 

Farmy vlastnící rozmnožovací skupinu na produkci prasniček se mohou připojit k „nukleovému“ managementu Kernestyring. Index nukleových prasnic bude počítán přes DanAvl na základě výsledků rodiny konkrétního zvířete v Dánsku.