Přípravek s účinnou látkou Tulathromycinum určený pro léčbu a metafylaxi respiračních onemocnění a léčbu počáteční fáze infekční pododermatitidy.

Indikace:

Skot: léčba a metafylaxe bovinní respirační choroby (BRD) spojené s Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni a Mycoplasma bovis citlivými na tulathromycin; léčba infekční bovinní keratokonjunktivitidy (IBK) spojené s Moraxella bovis citlivou na tulathromycin

Prasata: léčba a metafylaxe respiračního onemocnění prasat (SRD) spojeného s Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis a Bordetella bronchiseptica citlivými na tulathromycin. Přípravek by se měl použít pouze v případě, když se u prasat očekává propuknutí onemocnění během 2-3 dnů

Ovce: léčba počáteční fáze infekční pododermatitidy (nekrobacilóza prstů) spojené s virulentním Dichelobacter nodosus vyžadujícím systémovou léčbu

Účinná látka: Tulathromycinum 100 mg/ml

Balení: 1×100 ml

Příbalový leták ke stažení