ROZŠÍŘENÍ VÝZKUMNÝCH A INOVAČNÍCH KAPACIT FIRMY SEVARON

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024220

Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je rozšíření infrastruktury pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity a prohloubení spolupráce společnosti SEVARON s.r.o. s výzkumnými a vývojovými organizacemi. Projekt si dále klade za cíl tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tvorbu podmínek pro zapojení společnosti do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti společnosti díky naplňování své rozvojové strategie. 

Popis projektu: Důsledkem realizace projektu je vybudování infrastruktury pro vlastní VaV společnosti SEVARON s.r.o. a prohloubení spolupráce této společnosti s výzkumnými a vývojovými organizacemi. Projekt povede také k tvorbě kvalifikovaných pracovních míst.

V rámci realizace tohoto projektu budou pořízeny nové technologie, které budou sloužit k rozšíření výzkumných a inovačních kapacit společnosti SEVARON s.r.o. v souvislosti s aplikovaným výzkumem, vývojem, preklinickým testováním a klinickým testováním v chovech imunologických veterinárních léčivých přípravků (IVLP), před jejich návaznou komerční výrobou. Předpokládané výsledky, které budou produkovat tyto rozšířené VIK v souvislosti s realizací tohoto projektu, jsou tedy vakcíny v laboratorní a preklinické fázi, pro které je používán výraz „funkční vzorek“ a vakcíny v klinické fázi, pro které je používán výraz „testovací série vakcín“. Po úspěšném schválení přípravků, které probíhá až několik let, může být jejich výroba pak zadána externím subjektům, nebo pro ni budou zřízeny výrobní kapacity v prostorách žadatele. Tyto přípravky slouží primárně k navození aktivní nebo pasivní imunity zvířete, nebo slouží k diagnostikování stavu imunity (Směrnice 2001/82/EC). 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 6 585 903,19 Kč

Datum zahájení: 15. 7. 2022

Datum ukončení: 28. 6. 2023

 

Seznam nakoupených zařízení a nabídka jejich komerčního využití:

 

Hmotný majetek

1

Plnička specifických vakcín a autovakcín

2

Germicidní lampa s počítadlem – 6 ks

3

Hlubokomrazící box

4

Laboratorní lednice – 2 ks

5

Komponenty WFI

6

Kompresor pro posílení rozvodů

7

Analytická váha

8

Bourací a stavební práce včetně rozvodů elektro

9

Real-Time PCR Systém

10Čítač částic – 2 ks

 

Prostory laboratoří a nakoupené zařízení jsou k dispozici externím subjektům za tržních, transparentních a nediskriminačních podmínek.

Kontakt na odpovědnou osobu, od které lze získat informace o možnostech komerčního využití pořízených prostor a technologií:

Bc. Darina Zhelezko

Tel: 777 714 212

e-mail: darina@sevaron.cz

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.