Rozvoj výzkumných a inovačních kapacit firmy Sevaron

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019604

Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je vybudování infrastruktury pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity a prohloubení spolupráce společnosti SEVARON s.r.o. s výzkumnými a vývojovými organizacemi. Projekt si dále klade za cíl tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tvorbu podmínek pro zapojení společnosti do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti společnosti díky naplňování své rozvojové strategie.

Popis projektu: Důsledkem realizace projektu je vybudování infrastruktury pro vlastní VaV společnosti SEVARON s.r.o. a prohloubení spolupráce této společnosti s výzkumnými a vývojovými organizacemi. Projekt povede také k tvorbě kvalifikovaných pracovních míst.

V rámci realizace tohoto projektu byly pořízeny nové technologie, které umožní významně rozšířit výzkumné a vývojové aktivity společnosti, a to výzkumem a vývojem směrem k budoucí komerční výrobě imunologických veterinárních léčivých přípravků, tedy přípravků sloužících primárně k navození aktivní nebo pasivní imunity zvířete, nebo sloužících k diagnostikování stavu imunity (Směrnice 2001/82/EC). Nové technologické vybavení bude umístěno v rámci prostor definovaných tříd čistoty a bude zde probíhat předregistrační výzkum a vývoj zkušebních vakcín pro budoucí potenciální komerční výrobu těchto přípravků. Výroba těchto přípravků společnosti v budoucnu umožní pružně a účinně reagovat na aktuální potřeby veterinární praxe, udržet si přední místo na trhu služeb a dodavatelů v této oblasti a případně rozšířit své zahraniční aktivity.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 17 311 147 Kč

Datum zahájení: 15. 2. 2021

Datum ukončení: 30. 11. 2022

 

Seznam nakoupených zařízení a nabídka jejich komerčního využití:

 

Hmotný majetek

1

Biohazard box třídy II. Elite – 4 ks

2

Dekontaminační systém – generátor H2O2

3

Digestoř stolní

4

Biohazard box třídy II. Classic s příslušenstvím

5

Biohazard box třídy II. Classic – 2 kusy

6

Chlazený inkubátor o min. objemu 400 litrů – 3ks

7

Chlazený inkubátor o min. objemu 220 litrů – 2 ks

8

Vodní lázeň

9

Vyvíječ technické páry včetně montáže

10

Universální velkoobjemová chlazená centrifuga

11

Přístrojové vybavení izolační laboratoře

12

Biochemický analyzátor

13

Spektrofotometr MaestroNano

14

Oasis filtration pump systém – dodání s příslušenstvím

15

TOC Sensor – dodání s příslušenstvím

16

Soubor-nábytek nerezový – laboratorní

17

RealTime PCR

18

Aktualizace databáze Maldi Biotyper

19

Aeroskop

20

Průmyslová tiskárna pro značení, se startovacím balíčkem

21

Čidla do odtahů čistých prostor

22

Kompresor pro rozvod čisté vody a páry

23

Zvýšení výzkumných a inovačních kapacit, posílení rozvodů

 

Prostory laboratoří a nakoupené zařízení jsou k dispozici externím subjektům za tržních, transparentních a nediskriminačních podmínek.

Kontakt na odpovědnou osobu, od které lze získat informace o možnostech komerčního využití pořízených prostor a technologií:

Bc. Darina Zhelezko

Tel: 777 714 212

e-mail: darina@sevaron.cz

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.