Dezinfekční sušicí prášek na bázi minerálních sloučenin pro hygienu podestýlky pro dobytek, prasata a drůbež.

Dezinfekční sušicí prášek na bázi minerálních sloučenin pro hygienu podestýlky pro dobytek, prasata a drůbež.

Tento prášek je určen k přímému profesionálnímu použií

Složení: biocidní účinná látka – natrium-dichlorisokyanurát 0,5 g/kg, bis(peroxosíran)-bis(síran) pentadraselný 0,9 g/kg

Balení: plastový pytel o hmotnosti 25 kg

Způsob použití: Ručně nebo mechanicky nanést na povrch podlahy kotce, aby byla možná pravidelná výměna

Skot:

  • Hluboké podestýlky, např. prostory se slámou: nanést až po položení slámy v dezinfekční dávce 300 g/m2 2x až 3x týdně
  • Kóje: nanést 300 g/m2 vždy 2x až 3x za týden
  • Inseminační box: po vyčištění naneste na podlahu 300 g/m2
  • Výklenky a boxy pro telata: po vyčištění naneste na podlahu 300 g/m2, pak aplikujte 1x týdně na mulčovačku

Prasata:

  • Porodní boxy: naneste na odpad a mřížky, nanášejte denně do kotců se selaty a rovněž na zahřívací podložky: 300 g/m2 každé 2 dny (Porod: nastříkejte na selata v případě schnoucích a zahřívaných novorozenců)
  • Boxy pro výkrm: naneste 300 g/m2 za týden a to na vlhké zóny kotce

Drůbež:

Vhodné pro všechny druhy drůbeže. Naneste 300 g/m2 4 dny před dovezením ptactva, po obnovení podestýlky a před instalací zařízení.

  • Krocani – 300 g/m2 týdně od 2. do 10. týdne
  • Brojleři – 300 g/m2 týdně od 1. do 5. týdne
  • Kachny – 300 g/m2 každý den po narození

Bezpečnostní list ke stažení

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku