Veterinární péče

Společnost SEVARON s.r.o. je schopna v rámci svých služeb chovatelům prasat poskytnout také komplexní veterinární péči o chov.

Komplexní veterinární péče zahrnuje odborné veterinární úkony a služby včetně preventivních opatření a léčby nemocných zvířat, realizace veterinárních úkonů vyplývajících z případných státních zakázek včetně státních zakázek hrazených chovatelem, průběžnou kontrolu dodržování zoohygienických a zooveterinárních podmínek a zdravotního stavu zvířat a realizaci opatření k trvalému zlepšování zdravotního stavu stáda prasat a minimalizaci ztrát úhynem, konfiskacemi a nemocemi a tím celkových ekonomických výsledků chovu.