Vybudování výzkumných a inovačních kapacit - čisté laboratoře firmy Sevaron

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015976

Hlavní cíl projektu: Cílem projektu bylo vybudování infrastruktury pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity a prohloubení spolupráce společnosti SEVARON s.r.o. s výzkumnými a vývojovými organizacemi. Projekt si dále klade za cíl tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tvorbu podmínek pro zapojení společnosti do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti společnosti díky naplňování své rozvojové strategie.

Popis projektu: V rámci projektu byly vybudovány nové laboratoře výzkumně inovační kapacity – konkrétně laboratoře čistých prostor a související zázemí pro realizaci výzkumu a vývoje v nově vybudovaném polyfunkčním domu veterinární medicíny společnosti SEVARON s.r.o. Dále byly pořizovány technologie nezbytné pro samotný výzkum a vývoj, který bude realizován v rámci nově vybudovaných čistých prostor. V rámci projektu byly pořízeny nové technologie, které umožní klasifikaci pracovních prostor čisté laboratoře do specifických tříd čistoty (C/D). V těchto prostorách je plánován výzkum, vývoj a návazná výroba autogenních a komerčních vakcín, bakteriofágových přípravků, zpracování terénních vzorků, zpracování směsí, předvýrobní kontrola kvality, kultivace, testy sterility a s těmito činnostmi související sklad, umývárna, přechodové místnosti a všechny další provozní místnosti, které nemohou být mimo těchto čistých prostor. Tyto nové čisté prostory umožní společnosti SEVARON s.r.o. vyvíjet další nové vlastní produkty s ohledem na aktuální potřeby veterinární praxe, udržet si přední místo na trhu služeb a dodavatelů v této oblasti a případně rozšířit své zahraniční aktivity.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 55.149.697,56 Kč

Datum zahájení: 31. 1. 2019

Datum ukončení: 29. 3. 2021

 

Seznam nakoupených zařízení a nabídka jejich komerčního využití:

 Označení přístroje

Typ přístroje

Germicidní lampa (5 x)

NBVE 110/55 PL

Termoblok

TCDB-02

Centrifuga

ROTINA 420R

Biohazard box

SafeFAST Classic 212A

Biohazard box

SafeFAST Classic 218A

Chlazený inkubátor (4 x)

MIR-254

Parní sterilizátor (314 l)

STERIVAP HP IL 666-2 FD

Parní sterilizátor (160 l)

STERIVAP HP IL 636-2 FD

Kompletní bezpečnostní centrum pro kombinované skladování hořlavin, kyselin a jedů, typ HSC

Typ HSC

Aeroskop s příslušenstvím

MAS-100 NT

Vybudování čistých prostor

Třídy čistoty C, D

 

Prostory laboratoří a nakoupené zařízení jsou k dispozici externím subjektům za tržních, transparentních a nediskriminačních podmínek.

Kontakt na odpovědnou osobu, od které lze získat informace o možnostech komerčního využití pořízených prostor a technologií:

Bc. Darina Zhelezko

Tel: 777 714 212

e-mail: darina@sevaron.cz

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.