Výstavba polyfunkčního domu veterinární medicíny

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012386

Hlavní cíl projektu: Vybudování infrastruktury společnosti SEVARON s.r.o. pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity a prohloubení spolupráce společnosti SEVARON s.r.o. s výzkumnými a vývojovými organizacemi. Projekt si dále kladl za cíl tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tvorbu podmínek pro zapojení společnosti do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti společnosti díky naplňování své rozvojové strategie.

Popis projektu: projekt zahrnoval výstavbu nové budovy v katastru obce Kuřim – pracoviště (laboratoře) výzkumně inovační kapacity spolu s příslušným technickým a administrativním zázemím. Nově vybudované prostory budou určeny pro aktivity spojené s výzkumem a vývojem prováděnými ve společnosti SEVARON s.r.o. V rámci realizace projektu byly pořízeny nové technologie, které umožnily klasifikovat nově vzniklé pracovní prostory laboratoře definovanými třídami čistoty (A/B) a manipulovat zde s bakteriálními i virovými agens a buněčnými kulturami, zkoumat jejich vlastnosti a vyvíjet vlastní nové produkty s ohledem na aktuální potřeby veterinární praxe, udržet si nadále přední místo na trhu služeb a dodavatelů v této oblasti a případně rozšířit své zahraniční aktivity.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 40.210.856 Kč

Datum zahájení: 30. 11. 2017

Datum ukončení: 25. 11. 2020

 

Seznam nakoupených zařízení a nabídka jejich komerčního využití:

 Označení přístroje

Typ přístroje

Lyofilizátor

Ultra 50 EL 12

Chladnička laboratorní

LCv 4010 MediLine

Bezpečností centrum pro kombinované skladování

Typ HSC

Myčka laboratorního skla

PG 8583 CD AD

Inkubátor chlazený (2x)

MR-154

Inkubátor chlazený s CO2 atmosférou

MCO-170AICUVD

Hlubokomrazicí zařízení s boxy

MDF-DU502VX

Hmotnostní spektrometrie s laserovou desorpcí a ionizací za účasti matrice s průletovým analyzátorem (MALDI-TOF)

MALDI Biotyper

Analytické váhy

ABJ 220-4NM

Přesné váhy

440-49N – 4000g / 0,1 g

Stolní mikroprocesorový pH mikrometr

Stolní pH/mV/°C metr HANNA typ HI2221-02

Vybudování čistých prostor

Třídy čistoty A, B

 

Prostory laboratoří a nakoupené zařízení jsou k dispozici externím subjektům za tržních, transparentních a nediskriminačních podmínek.

Kontakt na odpovědnou osobu, od které lze získat informace o možnostech komerčního využití pořízených prostor a technologií:

Bc. Darina Zhelezko

Tel: 777 714 212

e-mail: darina@sevaron.cz

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.