Přípravek s účinnou látkou Tulathromycinum určený k léčbě a metafylaxi bovinní respirační choroby (BRD), infekční keratokonjunktivitidy skotu (IBK), dále k léčbě a metafylaxi respiračního onemocnění prasat a k léčbě infekční pododermatitidy (nekrobacilózy) u ovcí

Indikace:

  • Skot: léčba a metafylaxe bovinní respirační choroby (BRD) vyvolané Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni a Mycoplasma bovis citlivými k tulathromycinu. Léčba infekční bovinní keratokonjunktivitidy (IBK) vyvolané Moraxella bovis citlivou k tulathromycinu.
  • Prasata: léčba a metafylaxe respiračního onemocnění prasat vyvolaného Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis a Bordetella bronchiseptica citlivými k tulathromycinu.
  • Ovce: léčba počáteční fáze infekční pododermatitidy (nekrobacilóza) vyvolané virulentním Dichelobacter nodosus vyžadující systémovou léčbu.

Účinná látka: Tulathromycinum 100 mg

Balení: 1×100 ml

Příbalový leták ke stažení