Představujeme nový přípravek TULLAVIS, injekční roztok k léčbě a metafylaxi onemocnění hospodářských zvířat

Tullavis 25 mg/ml injekční roztok je určen k léčbě a metafylaxi respiračního onemocnění prasat vyvolaného specifickými bakteriálními původci citlivými k tulathromycinu

Tullavis 100 mg/ml injekční roztok je určen k léčbě a metafylaxi bovinní respirační choroby (BRD) a infekční keratokonjunktivitidy skotu (IBK), dále k léčbě a metafylaxi respiračního onemocnění prasat a k léčbě infekční pododermatitidy (nekrobacilózy) u ovcí