Prasata

Informace

Odborným terénním poradenstvím v chovech prasat se zabýváme již od roku 1997. Dlouhodobě spolupracujeme s většinou významných zemědělských podniků v České republice. Vzhledem k aktivnímu členství v profesních asociacích zabývajících se problematikou chovu a zdraví prasat (např. CPVS – Česká asociace veterinárních lékařů – specialistů na choroby prasat; AASV – American Association of Swine Veterinarians; úzká komunikace se specialisty z  Danish Pig Production) máme přehled o aktuální zdravotní a chovatelské problematice týkající se prasat a jsme schopni tyto nejnovější poznatky zavádět do praxe.

Nabízíme komplexní diagnosticko-léčebně-preventivní služby:

  • zajištění klinické, pato-anatomické a laboratorní diagnostiky na všech úrovních procesu produkce prasat včetně depistáže na jatkách a interpretace laboratorních výsledků
  • vypracování preventivních a léčebných opatření vzhledem k aktuální situaci v chovu
  • kontrola účinnosti realizovaných preventivních a léčebných opatření
  • zhodnocení ekonomické rentability provedených opatření
  • provedení zoohygienických měření, vyhodnocení mikroklimatu stáje a ostatních chyb technologie včetně vypracování návrhu řešení
  • navržení optimálního DDD programu a doporučení týkající se ochrany chovu před zavlečením nákaz včetně zaškolení a zácviku pracovníků
  • optimalizace managementu a struktury farmy

 

Kontaktní osoby:


MVDr. Linda Czanderlová, Ph.D.
Tel.:777 714 156


MVDr. Barbora Haráková

tel.: +420 777 714 155


Ing. Jiří Odehnal

tel.: +420 774 034 231

 

Diagnostika

 

Veterinární péče

Společnost SEVARON s.r.o. je schopna v rámci svých služeb chovatelům prasat poskytnout také komplexní veterinární péči o chov.

 

Management chovu